Tento web není oficiální prezentací společnosti PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s., ale subjektivních zkušeností jednoho z (ex)klientů.

Krátký úvod

V roce 2017 jsem narazil na zajímavý koncept, který představila PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s. Ta se profiluje jako p2p pojišťovna (což je ale v podstatě každá, vždy se ti, kteří škody nemají, podílejí na škodách těch, kteří je mají), která vrací část pojistného, pokud klient nemá v daném roce škodu tedy že část zisku dělí zpět mezi bezškodné klienty. Nepochybně velmi zajímavý model, i mě pojišťovna vrátila několik tisíc korun.

K pojišťovně jsem postupně přesunul více než 10 všemožných pojistek - auta, nemovitosti apod. Důvodem byla moje snaha mít vše u jednoho subjektu a v jednom rozhraní (dohledávat kde co zrovna končí, jestli je to aktuální, apod. byla vždycky hrozná práce), a pak jejich webové rozhraní na sjednávání i správu pojistek je skutečně velmi dobře propracované.

To, co dělá pojišťovnu pojišťovnou ale není jen líbivý marketing, krásné rozhraní, zajímavý model, ani reference těch, kteří soudí kvality podle vrácení části pojistného, ale (bohužel) hlavně to, jak pojišťovna funguje, když se něco fakt semele.

Kdy a proč vznikla tato stránka?

Tato stránka vznikla v březnu 2019 a jejím jediným účelem je prezentace osobních zkušeností s PRVNÍ KLUBOVOU pojišťovnou a.s. (PKP).

Přestože mám za to, že spory mezi smluvními stranami je normální řešit prvně vzájemnou komunikací, PKP zvolila způsob komunikace, kdy mě vyloučila a zablokovala ve skupině členů PKP na facebooku po zveřejnění negativní zkušenosti, byť neobsahovala nic, co by bylo v rozporu se slušným chováním, případně dokonce pravidly facebooku, aby na mě následně útočila, aniž bych mohl jakkoli reagovat.

Jistě tedy nebude PKP překvapena, že budu svoji osobní zkušenost prezentovat formou této stránky.

Mimo to mám za to, že není normální způsob řešení sporu napadáním a zesměšňováním klienta (spíše teda sama sebe, ale to je na posouzení každého), v podstatě obviňování z pojistného podvodu (a prezentování tak před ostatními klienty, jakože chci "dojit pojišťovnu"), a to navíc v okamžiku, kdy ještě ani PKP nerozhodla o tom, jestli pojistné plnění vyplatí, nebo ne, případně v jaké výši a z jakého důvodu odmítne nějakou část nároku (který navíc ještě nebyl ani nikým vyčíslen).

A nakonec myslím, že by bylo fajn uvést některé věci prezentované vůči mě ze strany PKP na pravou míru (stejně tak věci v komentářích na facebooku), a i moje (pochopitelně subjektivní) zkušenost může pomoci budoucím či aktuálním klientům v jejich rozhodování, jestli koncept fungování představený PKP je skutečně to, co chtějí (a taky, jestli skutečně chtějí být "v klubu" s jejími dalšími "klienty", viz další podstránky).