Lži První KLUBOVÉ pojišťovny (za kterou často mluví Marek Orawski)

První KLUBOVÁ pojišťovna nepochopila jeden z důvodů, proč si korporace najímají PR specialisty a nereprezentuje je na venek vedení: Vedení podlehne emoční válce a na místo profesionální komunikace začne šířit prvoplánové lži. Protože mi na ně První KLUBOVÁ pojišťovna neumožnila reagovat vyloučením ze skupiny na facebooku, budu na ně reagovat zde.

Nechci být jako oni, takže pokud bude mít jednou PKP zájem se zde vyjádřit, prostor jim zde rád poskytnu.

Komentáře k článku na webu skrblik.cz

 • Marek Orawski (PKP): Při likvidaci pojistné události samozřejmě kontrolujeme, co a v jakém stavu si u nás člen pojistil, a k tomu také při likvidaci přihlížíme.
 • Michal Krajčírovič (exklient): Úplný nesmysl. Při likvidaci pojistné události samozřejmě nelze zjistit, "co a v jakém stavu si člen pojistil" - pochopitelně předmět pojištění vypadá (obvykle) v okamžiku pojištění jinak, než v okamžiku likvidace pojistné události po rozsáhlé vodovodní havárii.

 • Marek Orawski (PKP): Nemůžeme souhlasit s tím, že si u nás někdo pojistí byt v naprosto dezolátním stavu, v budově v dezolátním stavu a pak se bude snažit z pojišťovny získat co nejvíce finančních prostředků.
 • Michal Krajčírovič (exklient): Tvrzení o bytu v dezolátním stavu pojišťovna užívá od okamžiku, kdy byla událost nahlášena, aniž by byt kdykoli viděla v jiném stavu, než po havárii. Absurdní je, že toto označení používá i poté, co dostala fotky bytu před havárií (cca měsíc před pojištěním, během rekonstrukce) - fotky jsou veřejně dostupné a každý může posoudit, co nazývá pojišťovna "bytem v naprosto dezolátním stavu". "Co nejvíce finančních prostředků" se pak snaží získat každý pojištěný (kterým ovšem v předmětné smlouvě ani nejsem já, ale společnost, která už 3/4 roku není moje) a pokud jedná v souladu se zákonem (tedy nejde o pojistný podvod, fiktivní škodu), pak je vše naprosto v souladu se zákonem. Hodí se poznamenat, že dosud nikdo nevznesl vůči pojišťovně žádný konkrétní finanční nárok.

 • Marek Orawski (PKP): S panem Krajčírovičem se naše představy dlouhodobě rozcházely, proto jsme mu členství v Klubovce ukončili.
 • Michal Krajčírovič (exklient): Ke dni 2. 4. 2019 (článek vyšel 30. 3. 2019) členství v Klubovce ukončeno nebylo (PKP neumí správně vypovědět ani svoji vlastní smlouvu) - jen pojišťovna neplní, k čemu se zavázala v rámci členství, tedy k poskytování přístupu do webového rozhraní. Představy se pak rozcházely jen ve dvou ze dvou případů, kdy klient chtěl něco po pojišťovně, na co měl dle smlouvy nárok, z toho v jednom případě to přímo Marek Orawski písemně v emailu uznal.

 • Marek Orawski (PKP): S tím souviselo i jeho členství ve Facebookové skupině, která je právě jen pro členy pojišťovny.
 • Michal Krajčírovič (exklient): První KLUBOVÁ pojišťovna do své skupiny na facebooku přijímá každého, nezávisle na tom, jestli je člen, nebo ne. To jsem osobně vyzkoušel s facebook profilem se smyšleným jménem, bez fotky. Marek Orawski tedy zjevně lže, když říká, že skupina je "právě jen pro členy pojišťovny". Není, je pro kohokoli, jen nesmí pojišťovnu hanit.

 • Marek Orawski (PKP): Bohužel se pojišťovny občas setkávají s lidmi, kteří si uzavřou pojistku s cílem získání pojistného plnění na nemovitost ve špatném stavu.
 • Michal Krajčírovič (exklient): To sice není nepravdivé tvrzení, ale v kontextu vztaženém na moji osobu jde o ultimátní blbost. Hodí se proto proto z webu České asociace pojišťoven zkopírovat následující:
 • Pojistitel – právnická osoba, která je oprávněna provozovat pojištění, tj. pojišťovna (...)

 • Pojistník – osoba, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu. Je oprávněn měnit její obsah nebo ji vypovědět. Je povinen platit pojistné. (...)

 • Pojištěný – osoba, na jejíž majetek, život, zdraví anebo odpovědnost za škodu se pojištění vztahuje. Má právo na pojistné plnění.

Tedy, zatímco jsem pojistníkem jsem já, jako Michal Krajčírovič, fyzická osoba, bylo sjednáno pro (moji tehdejší) společnost happy pumpkin s.r.o. a pojištění jejich nemovitostí. Společnost není moje od srpna 2018 (tedy půl roku předtím, než se pojistná událost stala, viz obchodní rejstřík), tedy z případného plnění bych neměl žádný profit.