Stručně úvod do příběhu

U PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny jsem (mimo jiné) pojistil čtyři byty vlastněné (tehdy mojí) společností happy pumpkin s.r.o. V době pojištění byly všechny byty, které jsem pojistil, obývané, obyvatelné, ve stavu způsobilém k užívání, koneckonců v některých z nich byly prováděny i šetření OSPODem kvůli rozvodu nájemníků, bez zjištěných nedostatků.

Netvrdím, ani jsem nikdy nikde netvrdil, že šlo o skvělé a dokonalé byty (ani to není předmětem události), ale šlo o byty v řekněme trochu horším průměru toho, kde lidé normálně bydlí (v lokalitě jsme měli bytů více, ale ty před rekonstrukcí pojištěny nikdy u nikoho nebyly.

Pro vlastní posouzení dávám zde k dispozici fotografie z bytu, o který se jedná (včetně EXIF informací, originál) cca měsíc před uzavřeném pojistky, jak je patrné z fotek, v době pořízení fotek se na bytě ještě pracovalo, malovalo, dělaly se drobné opravy, je vidět ještě nedokončená kuchyně apod.

Pojistka u PKP byla platně uzavřena a pojišťovnou osvědčena (a zaplacena) dne 24. 7. 2018 (osvědčení zde).

Hlášení pojistné události

Do bytu letos v lednu natekla voda (což byla historicky první pojistná událost na všech pojistkách u PKP, a druhá v mém životě).

Pojistnou událost jsem nahlásil dle pokynů na webu PRVNÍ KLUBOVÉ e-mailem do AXA ASSISTANCE, která pro PKP řeší pojistné události, jak sama PKP uvádí. Smysl e-mailu na webu jsem nepochopil, neboť na něj buď nikdo nereaguje, nebo reaguje, ať zavoláte - ale slečna po telefonu ochotně událost přijala, zaevidovala a dala mi pokyn, ať pošlu své fotky e-mailem (proto jsem psal rovnou e-mail, že, ...).

Komunikace s likvidátorem AXA

S likvidátorem jsem domluvil termín prohlídky, potvrdil si ten den ráno (záznam hovoru zde - relativně nezajímavé, spíše pro kompletnost).

Následně mi zavolal likvidátor z místa pojistné události z parkoviště před domem (záznam hovoru zde - vřele doporučuji)

Likvidátor tedy ještě před prohlídkou uvádí:

akorát nevím, co tady mám dělat jako, já sem nejezdím, to stejně zamítnu rovnou

já vyfotím barák a zamítnu to rovnou, takhle to dělám vždycky tady

Nerad bych, aby došlo k mýlce - ani náznakem netvrdím, že pojišťovna má plnit vždy, když je jí něco nahlášené - samozřejmě má vždy důkladně zvážit každé hlášení, od toho tu taky je. Pokud ale vstoupí (navíc jako "silnější" strana) do nějaké smlouvy, jednoduše nemůže jí najatý pracovník říct, že "tam rovnou všechno zamítá".

V takovém případě není nic jednoduššího, než v dané lokalitě vůbec neuzavřít smlouvu, chtít dopředu fotky pojištěného předmětu apod. (Pozastavuje se někdo nad tím, že chce u každého havarijka každá pojišťovna včetně PKP dopředu nafocené detaily vozidla s každým šrámem?).

Ale považuji za zcela a naprosto nepřijatelné nejdříve uzavřít smlouvu, příjmout z ní plnění, a v okamžiku kdy dojde na povinnost, která se mi nelíbí, tak ostrakizovat a dehonestovat protistranu a odmítnout plnění tímto způsobem.


Shrnutí řešení události a likvidace

  • Pojišťovna se mnou sjednala platně pojistku, nechala mě ji zaplatit, potvrdila uzavření smlouvy - nic z toho nemusela dělat, pokud danou lokalitu, ulici, dům, mě, cokoli, pojišťovat nechce.
  • V okamžiku pojistné události mi likvidátor pojišťovny sděluje, že v dané ulici vše rovnou zamítá.
  • To vše za situace, kdy jen v dané ulici se mnou PKP platně uzavřela tři smlouvy, neměla problém za ně inkasovat pojistné.

Jak se k věci postavila PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna?

Asi by se dalo říct, že mohlo jít o selhání jednotlivce, pojišťovna je velký, složitý organismus, jeden člověk může udělat chybu, ... Co se stalo po napsání do "členské skupiny" na facebooku?

Představu si asi nejlépe udělejte sami - jak pojišťovna komunikuje s klientem, usuzuje stav nemovitosti k okamžiku pojištění podle fotek po události apod.


Pojišťovna nakonec vydala své vyjádření v jí moderované skupině (a to poté, co mě ze skupiny vyloučila a zablokovala, abych se o tom patrně nedozvěděl, a už vůbec abych to náhodou nekomentoval).

Všimněte si především podtržených částí (tak se jedná s klientem, který má stále řadu platných pojistek a daná událost nebyla dořešena ani likvidátorem, natož pojišťovnou) - útočení na nejnižší pudy stáda (viz poslední odstavec - "chráníme vaše peníze, které dostáváte zpět"), aby daný problémový jedinec byl dostatečně dehonestován.

Vtipnou vsuvkou je skutečnost, že pojišťovna si nevšimla, že vlastníkem nemovitosti je sice stále firma happy pumpkin s.r.o., avšak od 17. 8. 2018 (tedy více než půl roku) již nejsem já, tedy ani beneficientem případně vyplaceného pojistného, tím je vždy vlastník nemovitosti, nezávisle na pojistiteli. Škodu jsem tedy hlásil čistě proto, že mě o to aktuální majitelé požádali, protože jsem při prodeji společnosti řekl, že už sjednané pojistky nechám doběhnout do konce uhrazeného období. Výsledek řešení pojistné události v této věci je mi tedy +/- úplně jedno - až na to, že to tak nemusí být vždy.

Tím to ale neskončilo...

První klubová pojišťovna totiž funguje tak trochu jako sekta. Ti, co ji bezvýhradně uctívají jsou těžce vyzýváni, adorováni a cokoli napíší je v pořádku - nejlépe i proti těm, kteří zrovna nejsou v kurzu - jejich napadání je samozřejmě v pořádku a ve skupině ovládané pojišťovnou bez problému tolerováno. Představu si můžete udělat z duševních gigantů "Standa Kačenka" a "Hofer Hofer":

Slovo na závěr

Závěrem v pozdních odpoledních hodinách pojišťovna vypověděla smlouvu, jejímž předmětem je (mimo jiné) vstup do webového rozhraní (který okamžitě zrušila, asi abych si nemohl ty smlouvy stáhnout, což jsem udělal samozřejmě předtím), ale ne samotné (další) pojistky - mimochodem i tento úkon udělala právně chybně, takže je neúčinný, a tak nyní porušuje svoji vlastní smlouvu.

... o tom zase příště.